Vectoranalyse

  • R. Timman
  • ISBN 9789065620309
  • € 12.90
  • VSSD leden € 10.40

De vectoranalyse is een onderdeel van de wiskunde, dat speciaal ontwikkeld is om een uniforme wiskundige beschrijving te geven van klassieke theoretisch-fysische processen. Het blijkt, dat verschillende verschijnselen. zoals stroming van onsamendrukbare vloeistoffen, zwaartekrachtsvelden, electromagnetische velden, beschreven kunnen worden door een gemeenschappelijk wiskundig systeem. Weliswaar is dit systeem ontoereikend om gecompliceerde fysische verschijnselen, zoals elastische en plastische spannings- en vervormingstoestanden, stroming van visceuze vloeistoffen, quantumvelden en de algemene relativiteitstheorie te beschrijven, zonder een grondige kennis echter van de elementaire theorie der eenvoudige verschijnselen wordt de studie van de meer gecompliceerde onmogelijk.

In de vectoranalyse, die als wiskundig substraat optreedt van de genoemde theorieën, zal men voortdurend in enigszins abstracte vorm de fysische begrippen terugvinden. Deze abstracte vorm maakt het juist mogelijk om het gemeenschappelijke van deze verschijnselen te vatten.

INHOUD I, Vectoralgebra II. Differentiëren naar een parameter; toepassingen op de differentiaalmeetkunde III. Toepassingen op de mechanica IV. Differentiëren naar de plaatscoördinaten; de nabla-operator V. Orthogonale kromlijnige coördinaten VI. Integraalstellingen van Gauss, Stokes en Green VII. Rotatievrije en divergentievrije vectorvelden VIII. Potentiaaltheorie IX. Tweedimensionale velden X. Toepassingen op de hydrodynamica XI. Vraagstukken

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: