Elementaire statistiek

  • J. van Soest
  • ISBN 9789040712708
  • € 15.20
  • VSSD leden € 12.20

Elementaire Statistiek De auteur richt zich in dit boek vooral op de toepassingen van de statistiek. Tal van vraagstukken zijn opgenomen.

Inhoud: Inleiding - 1. Beschrijvende statistiek - 2. Kansrekening - 3. Stochastische variabelen; populatie en steekproef - 4. De binomiale verdeling - 5. De Poisson-verdeling - 6. De normale verdeling -

7. Functies van continue stochastische variabelen - 8. Centrale limietstelling; toepassingen - 9. Statistische toetsen en betrouwbaarheidsintervallen - 10. Toetsen voor ligging - 11. Toetsen voor verschil in ligging - 12. Toetsen voor varianties - 13. Regressie en correlatie -

Appendix A.1. Trekkingen met en zonder teruglegging - A.2. Steekproefsystemen - A.3. Gemiddelde en variantie van de hypergeometrische verdeling -

Appendix B.1. Chi-kwadraat toets voor aanpassing - B.2. Toets voor normaliteit en exponentialiteit - B.3. Toets voor onafhankelijkheid -

Appendix C.1. Voorbeelden van dichtheidsschattingen - C.2. Betrouwbaarheidsstrook voor een continue verdelingsfunctie - Antwoorden - Tabellen

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: