Inleiding kansrekening en statistiek

  • S.J. Lange
  • ISBN 9789065620958
  • € 15.45
  • VSSD leden € 12.40

Inleiding Kansrekening en Statistiek

Dit boek is geschreven voor technische studenten die in één semester enige vaardigheid moeten krijgen in het hanteren van de begrippen en methoden van de kansrekening.

De zeer beperkte tijd die in de diverse studieprogramma's voor dit vak beschikbaar is heeft tot gevolg dat enige onderwerpen, die zelfs op dit niveau eigenlijk niet mogen ontbreken, niet of nauwelijks worden genoemd. Zo ontbreken voortbrengende en karakteristieke functies geheel en is de combinatoriek te vluchtig behandeld. Daar statistiek een belangrijk toepassingsgebied is van de kansrekening worden ook de statistische standaardtechnieken behandeld.

De leer der verzamelingen is bekend verondersteld evenals de analyse (in het bijzonder het berekenen van meervoudige integralen). De kansrekening zelf wordt echter, zij het beknopt, van de grond af aan opgebouwd.

Vooral in de latere hoofdstukken wordt een beroep op de intuïtie en de goedgelovigheid van de lezer gedaan. Het boek is dan ook niet bestemd voor (aspirant-)wiskundigen. Achterin is een aantal statistische tabellen opgenomen. Voor het toepassen van de besproken technieken zijn deze tabellen voldoende.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: