Taal en tal bij Spinoza, Mannoury, Beth

  • Godfried Kruijtzer
  • ISBN 9789040724091
  • € 9.80
  • VSSD leden € 7.90

Dit boekje is bedoeld als een korte inleiding tot het samenspel tussen enerzijds de gewone spreektaal en de dagelijkse ervaring en anderzijds de wiskunde of het deductief redeneren en onderscheiden, waarop de vermeerdering van kennis is gebaseerd. De inhoud van dit boekje is ontleend aan de vermelde litteratuur met hier en daar een klein eigen ideetje.

De kunstmatige fysieke inrichting van de samenleving is gestoeld op de resultaten die zijn geboekt op het terrein van de wis- en natuurkunde. De instandhouding van de inrichting behoeft mensen die wiskunde en natuurkunde willen studeren.

Het kan opvallen dat er nogal wat mensen zijn die met een zekere trots verklaren niets van wis- of natuurkunde te begrijpen, en dat sommige beoefenaren van de zuivere wiskunde met een zekere dédain neerkijken op de beoefenaren van de toegepaste wiskunde. Beide attituden zijn niet te begrijpen daar het wiskundig denken zich van het denken in het algemeen door geen enkel specifiek kenmerk onderscheidt. Het zich bekwamen in welk vak dan ook vereist verbeeldingskracht, concentratievermogen en kritische zin. Een studierichting waarin deze 'productiefactoren' niet nodig blijken, kan beter worden afgeschaft.

Dit boekje is geen wiskundeboek en ook geen taalboek. Er worden slechts enige voorbeelden van problemen gegeven, waarmee men zich sinds mensenheugenis bezighoudt en nu nog bezighoudt, zoals de verhoudingen lichaam/geest en waarneming/theorie.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: