Differentiaalvergelijkingen, 220 voorbeelden en opgaven met oplossingen en beknopte theorie

  • A. Schuitman
  • ISBN 9789065620262
  • € 7.75
  • VSSD leden € 6.20

Aan de hand van voorbeelden en vele opgaven wordt in dit boek een overzicht gegeven van de verschillende typen differentiaalvergelijkingen en op toepassingen op partiële differentiaalvergelijkingen. Tenslotte worden Laplacetransformaties en randwaardeproblemen behandeld. Het boek is vooral bedoeld als vraagstukkenverzameling naast een college of leerboek.

Inhoud 1. Scheiding van de variabelen 2. Lineaire differentiaalvergelijkingen (eerste orde) 3. Differentiaalvergelijking van Bernoulli 4. Exacte differentiaalvergelijkingen 5. Homogene vergelijkingen

6. Andere typen 7. Invoeren van nieuwe veranderlijken (transformaties) 8. Lineaire differentiaalvergelijkingen 9. Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten 10. Oplossingen in de vorm van (gegeneraliseerde) machtreeksen voor 2e-orde lineaire vergelijkingen

11. Stelsels differentiaalvergelijkingen (lineair, constante coëfficiënten, 1e-orde) 12. Stelsels differentiaalvergelijkingen (lineair, constante coëfficiënten, orde > () 1) 13. Laplace transformaties 14. Randwaardenproblemen 15. Toepassingen op partiële differentiaalvergelijkingen

APPENDICES A. Complexe getallen B. 'D'-techniek C. Exacte differentiaalvergelijkingen; oplossingen met lijnintegralen D. Fourier reeksen E. Goniometrie

F. Laplace transformaties G. Matrixexponenten H. Primitieven Oplossingen Literatuur

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: