Analyse

  • J.H.J. Almering, H. Bavinck, R.W. Goldbach
  • ISBN 9789040712609
  • € 28.00
  • VSSD leden € 22.40

'Analyse' behandelt de analyse op moderne wijze. De hoofdstukken behandelen de grondbegrippen, complexe getallen, limieten en continuiteit, differentiaalrekening, integraalrekening, afbeeldingen, differentiaalvergelijkingen, meervoudige integralen, lijnintegralen, oppervlakteintegralen en reeksen.

Aan het eind van de meeste paragrafen is een aantal oefeningen opgenomen om de lezer vertrouwd te maken met de voorafgaande leerstof. Aan het eind van elk hoofdstuk is een paragraaf met vraagstukken toegevoegd, gerangschikt overeenkomstig de behandeling van de leerstof in het betreffende hoofdstuk.

Voorwoord - Enkele wenken bij het gebruik - Inhoud - 1. Grondbegrippen - 2. Complexe getallen - 3. Limieten en continuiteit - 4. Differentiaalrekening - 5. Integraalrekening - 6. Functies van IRn naar IRm - 7. Differentiaalvergelijkingen - 8. Meervoudige integralen - 9. Lijnintegralen en oppervlakteintegralen - 10. Reeksen - Antwoorden - Trefwoordenlijst - Formuleblad

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: