Ruimte en getal

  • Godfried Kruijtzer
  • ISBN 9789065622358
  • € 11.85
  • VSSD leden € 9.50

Het Plastische getal van de volumineuze ruimte bestaat uit meetkundige rijen van acht lengten van eenzelfde orde van grootte op onderling gekoppelde schaalgrootten. Het Gulden snedegetal van het platte vlak bestaat uit meetkundige rijen van vier lengten van eenzelfde orde van grootte op onderling gekoppelde schaalgrootten. Beide getallen kunnen op twee wijzen worden afgeleid. In de eerste plaats door uit te gaan van de verschillengte en de somlengte van twee direct opvolgende lengten en te eisen dat de verschil en de somlengte behoren tot de meetkundige rij lengten; in de tweede plaats door het definiëren van het begrip lengten van eenzelfde orde van grootte.

Het platte vlak met daarin de maatvoering volgens de gulden snedevertiouding kan worden voorgesteld door een vlak patroon met twee onderling loodrechte groeirichtingen. De architectonische ruimte met de maatvoering volgens de plastische verhouding kan worden voorgesteld door een struuctuur met slechts één groeirichting. Dit is niet zo verwonderlijk. Een kunstschilder en een parketteur vullen het platte vlak. Een beeldhouwer maakt een plastiek in de ruimte en een architect schept massieven en ruimten.

De grondslag voor de beschouwingen in dit boekje is steeds het zoeken naar de kennamen van verschijnselen - of modellen hiervan - die het wezen van deze verschijnselen benoemen, waardoor deze verschijnselen gekend worden. Zo zijn er de overeenkomst en het onderscheid tussen het tellen van afzonderlijke dingen in juxtapositie - naast elkaar ligging - en het meten - het vergelijken - van lengten in superpositie - op elkaar ligging - op een willekeurige schaalgrootte.

Bijvoorbeeld, in een meetkundige rij lengten zijn het vergelijken van opvolgende lengten in superpositie en het tellen van opvolgende visuele waarneembaarheidsverschillen tussen opvolgende lengten onlosmakelijk niet elkaar verbonden. Naar mijn mening kunnen het tellen en het meten op schaalgrootten met elkaar worden verzoend. Dit uiteraard niet wanneer men blijft uitgaan van een absolute eenheid van meting.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: