Inleiding Landmeetkunde

  • J.E. Alberda, J.B. Ebbinge
  • ISBN 9789040723872
  • € 35.60
  • VSSD leden € 28.50

Inleiding Landmeetkunde is bedoeld voor studenten van universiteit en hogeschool. Van de vlakke landmeetkunde worden grondbegrippen, berekenings- en meet methoden, maar ook instrumentele onderwerpen behandeld. Belangrijke hoofdstukken zijn gewijd aan de fotogrammetrie, de kartografie, hydrografische metingen, maatvoering van bouwprojecten en plaats bepaling met radiosatelieten.

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

1 Enige grondbegrippen van de geodesie - 2 Overzicht van methoden; landelijke stelsels - 3 Uitvoeren van berekeningen - 4 Enkele aspecten van de waarnemingsrekening - 5 Natuurkundige en algemene instrumentele onderwerpen - 6 Waterpasinstrumenten - 7 Uitvoering van waterpassingen -

8 De theodoliet - 9 Overige instrumenten voor hoek- en richtingsmeting - 10 Afstandmeting - 11 Satelliet- en inertiële plaatsbepaling - 12 Uitvoering van hoek- en richtingsmetingen - 13 Overige methoden van hoogtemeting - 14 Opzet van een meetkundige grondslag - 15 Enkele puntsbepaling; meetlijnberekeningen - 16 Veelhoeksmeting -

17 Detailmeting met meetband en hoekprisma - 18 Tachymetrie (detailmeting volgens de poolcoördinatenmethode) - 19 Beginselen van de fotogrammetrie - 20 Kartografie - 21 Oppervlakte- en inhoudsbepalingen - 22 Maatvoering in projecten - 23 Ondergrondse metingen - 24 Hydrografische metingen.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: