Fysica en Metafysica

  • Godfried Kruijtzer
  • ISBN 9789065624208
  • € 9.50
  • VSSD leden € 7.60

Van J.D.J. Buve is de these van de dubbele waarheid. Volgens deze these zijn er twee werkelijkheidsopvattingen. Volgens de ene opvatting, de fysische of aristotelische, is alles altijd en overal zintuigelijk waarneembaar en voorstelbaar, en volgens de andere opvatting, de metafysische of platoonse is alles altijd en overal metafysisch waarneembaar doch onvoorstelbaar. Deze opvattingen zijn contradictoir. De meeste fysici houden zich met de metafysische niet bezig, doch volgens Buve e.a. zijn beide opvattingen onmisbaar daar zij elkaar noodzakelijk aanvullen. In dit cahier lichten we de these aan de hand van voorbeelden toe.

Godfried Kruijtzer studeerde bouwkunde aan de HTS en de Academie te Rotterdam, weg- en waterbouwkunde aan de TU Delft, rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en mechanica aan het Kings College te Londen. Hij doceerde aan de TU Delft en werkte als inspecteur voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Milieuhygiƫne. De auteur publiceerde op het terrein van de mechanica/wiskunde en schreef over het plastische getal in de Architectonische Ruimte van Dom van der Laan.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: