Een idee van kansrekening

  • Godfried Kruijtzer
  • ISBN 9789065624291
  • € 9.50
  • VSSD leden € 7.60

In dit boekje proberen we de vaak ingewikkelde kansberekeningen te vereenvoudigen door wat te tellen en het resultaat ervan in een tekening weer te geven.

Dit boekje is geen wiskundeboek in de gebruikelijke zin, dat wil zeggen, in de zin van het opstellen van axioma’s en hieruit afgeleide stellingen. Het is bedoeld om een idee te geven van de kansrekening en het nut ervan. We doen dit onder andere met tellen en tekenen.

Godfried Kruijtzer studeerde bouwkunde aan de HTS en de Academie te Rotterdam, weg- en waterbouwkunde aan de TU Delft, rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en mechanica aan het Kings College te Londen. Hij doceerde aan de TU Delft en werkte als inspecteur voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Milieuhygiëne. De auteur publiceerde op het terrein van de mechanica/wiskunde en schreef over het plastische getal in de Architectonische Ruimte van Dom van der Laan en op het gebied van fysica en metafysica. De auteur is honorair fellow van de Von Laun Stichting. Hij publiceerde over fysica en metafysica; ratio en rede.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: