Alle boeken / All books

 • Numerical Methods in Scientific Computing
 • J. van Kan, A. Segal, F.J. Vermolen
 • € 34.00
 • 9789065623638
 • Mathematical Systems Theory
 • G.J. Olsder, J.W. van der Woude, J.G. Maks, D. Jeltsema
 • € 22.65
 • 9789065622808
 • Grafentheorie voor bouwkundigen
 • A.J. van Zanten
 • € 13.40
 • 9789040711732
 • Caleidoscoop van de wiskunde
 • A.J. van Zanten, A.W. Grootendorst
 • € 13.40
 • 9789040711220
 • Numerieke Wiskunde voor technici
 • J. van Kan
 • € 11.35
 • 9789040711510
 • Analyse van differentiaalvergelijkingen
 • C.J. van Duijn, M.J. de Neef
 • € 16.05
 • 9789040712654
 • Analyse deel 1, Functies van een veranderlijke
 • A.W. Grootendorst, B. Meulenbeld
 • € 16.50
 • 9789040712623
 • Analyse deel 2, Functies met twee of meer variabelen
 • A.W. Grootendorst, B. Meulenbeld
 • € 16.50
 • 9789040712630
 • Analyse deel 3, Differentiaalvergelijkingen
 • A.W. Grootendorst, B. Meulenbeld
 • € 16.50
 • 9789040712647
 • Grepen uit de geschiedenis van de wiskunde
 • A.W. Grootendorst
 • € 14.95
 • 9789040712739
 • Vectoranalyse
 • R. Timman
 • € 12.90
 • 9789065620309
 • Elementaire statistiek
 • J. van Soest
 • € 15.20
 • 9789040712708
 • Inleiding kansrekening en statistiek
 • S.J. Lange
 • € 15.45
 • 9789065620958
 • Taal en tal bij Spinoza, Mannoury, Beth
 • Godfried Kruijtzer
 • € 9.80
 • 9789040724091
 • Regelmaat in de ruimte
 • A.K. van der Vegt
 • € 11.85
 • 9789040712746
 • Order in space
 • A.K. van der Vegt
 • € 11.85
 • 9789071301612
 • Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen
 • C. Vuik, P. van Beek, F.J. Vermolen, J. van Kan
 • € 12.90
 • 9789071301742
 • An Introduction to Parallel Programming
 • Tobias Wittwer
 • € 7.75
 • 9789071301780
 • Differentiaalvergelijkingen, 220 voorbeelden en opgaven met oplossingen en beknopte theorie
 • A. Schuitman
 • € 7.75
 • 9789065620262
 • Analyse, 250 tentamenopgaven met uitwerkingen
 • H. Bavinck
 • € 9.15
 • 9789040712616
 • Complexe functietheorie Fourier- en Laplace-transformaties, tentamenopgaven met uitwerkingen
 • H. Bavinck
 • € 7.75
 • 9789040711534
 • Analyse
 • J.H.J. Almering, H. Bavinck, R.W. Goldbach
 • € 28.00
 • 9789040712609
 • Numerical methods for ordinary differential equations
 • C. Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen, M.J. Vuik
 • € 16.40
 • 9789065623737
 • Ruimte en getal
 • Godfried Kruijtzer
 • € 11.85
 • 9789065622358
 • Inleiding Landmeetkunde
 • J.E. Alberda, J.B. Ebbinge
 • € 35.60
 • 9789040723872
 • Adjustment theory
 • P.J.G. Teunissen
 • € 22.00
 • 9789040719745
 • Testing Theory
 • P.J.G. Teunissen
 • € 22.00
 • 9789040719752
 • Dynamic data processing
 • P.J.G. Teunissen
 • € 22.00
 • 9789040719769
 • Global Positioning System, een inleiding
 • G.J. Husti
 • € 18.55
 • 9789040719776
 • Hydrography
 • C.J. de Jong, G. Lachapelle, S. Skone, I.A. Elema
 • € 33.95
 • 9789040723599
 • Network quality control
 • P.J.G. Teunissen
 • € 22.00
 • 9789071301988
 • Calculate & Communicate with PTC Mathcad Prime 3.0
 • J.A. Wesselingh
 • € 23.20
 • 9789065623553
 • Wat ons ontglipt
 • Godfried Kruijtzer
 • € 11.30
 • 9789065623898
 • Mijn rondzwervingen door een toegepast wiskundig heuvellandschap
 • G.J. Olsder
 • € 12.90
 • 9789065624178
 • Fysica en Metafysica
 • Godfried Kruijtzer
 • € 9.50
 • 9789065624208
 • Een idee van kansrekening
 • Godfried Kruijtzer
 • € 9.50
 • 9789065624291
 • Numerical methods for Partial Differential Equations
 • J. van Kan, A. Segal, F.J. Vermolen, J.F.B.M. Kraaijevanger
 • € 18.00
 • 9789065624383
 • Elements of aircraft pollution
 • G.J.J. Ruijgrok, D.M. van Paassen
 • € 29.85
 • 9789071301711
 • Elements of airplane performance
 • G.J.J. Ruijgrok
 • € 36.00
 • 9789065622037
 • Elements of aviation acoustics
 • G.J.J. Ruijgrok
 • € 24.70
 • 9789065621559
 • Fundamentals of business engineering and management
 • W. ten Haaf, H. Bikker, D.J. Adriaanse
 • € 30.00
 • 9789040722103
 • Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, ontwerpers en beleidsmakers
 • R.M. Bras-Klapwijk, R. Heijungs, P. van Mourik
 • € 19.05
 • 9789040723858
 • Recht voor ingenieurs
 • K. Festen-Hoff, F.A.M. Hobma
 • € 22.15
 • 9789065622655
 • LCA-based assessment of sustainability: the Eco-costs/Value Ratio EVR
 • J. Vogtländer
 • € 23.70
 • 9789065622334
 • Creative Facilitation
 • Marc Tassoul
 • € 24.00
 • 9789065622006
 • Macroeconomics
 • James.K. Galbraith, William Darity
 • € 30.00
 • 9789065622754
 • Octrooi en dienstbetrekking
 • A. Rijlaarsdam
 • € 25.20
 • 9789071301551
 • Projectalliantie, procesinnovatie bij complexe bouwprojecten
 • J.S.J. Koolwijk, R.P. Geraerdts
 • € 18.00
 • 9789071301636
 • Management van productontwikkeling
 • W. ten Haaf
 • € 14.95
 • 9789071301650
 • Duurzaam Ondernemen met Technologie
 • H. Bonnet, P. van Mourik
 • € 14.40
 • 9789071301698
 • Towards a Sustainable Technological World
 • H.H. Kleizen
 • € 20.10
 • 9789071301933
 • Controling Costs and Quality
 • K. Gerritse
 • € 18.00
 • 9789065621597
 • Inleiding Bouwmanagement
 • J.W.F. Wamelink
 • € 24.70
 • 9789065622501
 • Onderhoudskunde
 • K. Smit
 • € 38.00
 • 9789065622792
 • A practical guide to LCA for students designers and business managers
 • J. Vogtländer
 • € 16.00
 • 9789065623614
 • A quick reference guide to LCA DATA and eco-based materials selection
 • J. Vogtländer
 • € 15.45
 • 9789065623881
 • Technisch Systeem Management
 • K. Smit
 • € 40.70
 • 9789065622853
 • Eco-efficient Value Creation, sustainable strategies for the circular economy
 • J. Vogtländer
 • € 16.00
 • 9789065623683
 • Risico-identificatie bij locatieontwikkeling
 • F.A.M. Hobma, J.S.J. Koolwijk
 • € 12.35
 • 9789065623331
 • Maintenance Engineering and Management
 • K. Smit
 • € 40.00
 • 9789065623478
 • Entrepreneurs, Technology & Sustainability
 • H. Bonnet, P. van Mourik
 • € 12.90
 • 9789065623676
 • Mantenimiento de Categoria Mundial
 • K. Smit
 • € 48.85
 • 9789065623768
 • Wat je moet weten over binnenlucht
 • P.M. Bluyssen
 • € 10.20
 • 9789065623829
 • All you need to know about indoor air
 • P.M. Bluyssen
 • € 10.20
 • 9789065623836
 • Het SenseLab
 • P.M. Bluyssen
 • € 13.35
 • 9789065624123
 • Wat je moet weten over klimaatinstallaties
 • P.M. Bluyssen
 • € 11.25
 • 9789065624246
 • Het Transportsysteem
 • J. Baggen, H. van Ham
 • € 59.00
 • 9789065624406
 • From outside-in towards inside-out
 • A.C. Hofmann
 • € 25.80
 • 9789065624253
 • Adverse Physical Conditions & The Experienced Contractor
 • David Kinlan
 • € 21.40
 • 9789065623270
 • Infrastructure and Regional Development in Indonesia
 • Bambang Susantono
 • € 24.70
 • 9789065623232
 • All you need to know about airconditioning
 • P.M. Bluyssen
 • € 11.25
 • 9789065624345
 • Omgaan met projectdynamiek
 • P. Van Beeck Calkoen, E. Gianotten
 • € 22.50
 • 9789065624352
 • Analysis and Modelling of Physical Transport Phenomena
 • K. Hanjalic, S. Kenjeres, M.J. Tummers, H.J.J. Jonker
 • € 26.75
 • 9789065621658
 • Inleiding Mechanica
 • R. Roest
 • € 24.00
 • 9789071301735
 • Surrounded by Physics
 • R. Mudde
 • € 22.15
 • 9789065621696
 • Inleiding Elektriciteit en Magnetisme
 • W. Buijze, R. Roest
 • € 19.15
 • 9789071301971
 • Inleiding Thermodynamica
 • W.H. Wisman, H.C. Meijer, G.C.J. Bart
 • € 21.20
 • 9789065622525
 • Fysische Transportverschijnselen II
 • C.J. Hoogendoorn, T.H. van der Meer
 • € 9.80
 • 9789065620590
 • Vraagstukken Elektriciteit en Magnetisme
 • W. Buijze, R. Roest
 • € 7.75
 • 9789040712937
 • Bouwfysica
 • € 10.30
 • 9789040711503
 • Vraagstukken Thermodynamica
 • W. Buijze, W.H. Wisman, H.C. Meijer
 • € 7.75
 • 9789040712951
 • Fysische Transportverschijnselen - denken in balansen
 • Harrie van den Akker, R. Mudde
 • € 51.40
 • 9789065623577
 • 200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen
 • Harrie van den Akker, R. Mudde, E. Stammers
 • € 10.00
 • 9789071301414
 • Vraagstukken over Mechanica
 • R. Roest
 • € 7.75
 • 9789071301964
 • Transport Phenomena Data Companion
 • L.P.B.M. Janssen, M.M.C.G. Warmoeskerken
 • € 21.80
 • 9789071301599
 • Transport Phenomena - The Art of Balancing
 • Harrie van den Akker, R. Mudde
 • € 51.40
 • 9789065623584
 • Scheidingsprocessen
 • J.A. Wesselingh, H.H. Kleizen
 • € 19.15
 • 9789040712975
 • Van aardgas naar methanol
 • J.A. Wesselingh, G.H. Lameris, P.J. van den Berg, A.G. Montfoort
 • € 8.00
 • 9789040713040
 • Mass Transfer in Multicomponent Mixtures
 • J.A. Wesselingh, R. Krishna
 • € 36.00
 • 9789071301582
 • An introduction to interfacial engineering
 • G.J.M. Koper
 • € 12.00
 • 9789071301957
 • Introduction to Chemical Thermodynamics
 • G.J.M. Koper
 • € 18.55
 • 9789065621870
 • Van Plant tot Techniek
 • P. van Mourik, G. van der Veen
 • € 21.10
 • 9789065621764
 • From Plants to Products
 • P. van Mourik, G. van der Veen
 • € 18.55
 • 9789065621771
 • Introduction to Colloid Science
 • C. Chassagne
 • € 36.00
 • 9789065624376
 • 100 Hoogtepunten/Highlights 1917 - 2017 - Botanische Tuin Delft/Botanical Garden Delft
 • P. van Mourik, G. van der Veen
 • € 16.50
 • 9789065624048
 • Biotechnology, Downstream
 • J.A. Wesselingh, J. Krijgsman
 • € 24.00
 • 9789065624390
 • Electrical networks
 • A. Henderson
 • € 25.20
 • 9789065621481
 • Elektrische omzettingen
 • M.J. Hoeijmakers
 • € 27.80
 • 9789065621573
 • Electronic instrumentation
 • P.P.L. Regtien
 • € 38.00
 • 9789065623799
 • Inleiding in de Elektronica
 • C. Wissenburgh
 • € 24.00
 • 9789040712432
 • Elektrische schakelverschijnselen
 • A. Henderson
 • € 11.85
 • 9789065620613
 • Basismethoden cryptografie
 • J.C.A. van der Lubbe
 • € 22.65
 • 9789040712562
 • Elektrische en magnetische velden
 • A. Henderson
 • € 9.80
 • 9789065620279
 • Electromagnetic Waves - An introductory guide
 • M.D. Verweij, P.M. van den Berg
 • € 24.70
 • 9789040718366
 • Statistische Patroonherkenning
 • E. Backer, R.P.W. Duin
 • € 10.30
 • 9789065621054
 • Elektrische circuits deel 1
 • F.L. Neerhoff
 • € 18.55
 • 9789040712500
 • Basic Methods of Cryptography
 • J.C.A. van der Lubbe
 • € 22.65
 • 9789065623461
 • Design of High-Performance Negative Feedback Amplifiers
 • E.H. Nordholt
 • € 22.15
 • 9789040712470
 • Statistische signaalverwerking
 • R.L. Lagendijk, J. Biemond
 • € 20.85
 • 9789040712586
 • Elektronische Implementatiekunde
 • Gerard C.M Meijer
 • € 20.85
 • 9789040712456
 • Digitale Techniek 1
 • A.P. Thijssen, H.A. Vink
 • € 24.70
 • 9789040717932
 • Digitale Techniek 2
 • A.P. Thijssen, H.A. Vink
 • € 26.75
 • 9789040718380
 • System reliability
 • K.B. Klaassen, J.C.L. van Peppen
 • € 21.10
 • 9789071301681
 • Information Theory
 • J.C.A. van der Lubbe
 • € 23.15
 • 9789065622785
 • Structured Electronic Design
 • A. Montagne
 • € 87.45
 • 9789065624277
 • Blue battery for green energy
 • J.M.H. Huynen
 • € 25.75
 • 9789065624260
 • Digitale Techniek
 • Jesse op den Brouw
 • € 28.00
 • 9789065624468
 • Toegepaste mechanica / deel 1
 • A. Verruijt
 • € 15.95
 • 9789040712753
 • Toegepaste mechanica / deel 2
 • A. Verruijt
 • € 15.95
 • 9789040712760
 • Mechanica van constructies
 • A.L. Bouma
 • € 26.75
 • 9789040712784
 • Stabiliteit voor ontwerpers
 • D. Dicke
 • € 16.50
 • 9789071301520
 • Principles of river engineering
 • P.Ph. Jansen
 • € 33.00
 • 9789065621467
 • Introduction to bed, bank and shore protection
 • G.J. Schiereck, H.J. Verhagen
 • € 37.50
 • 9789065624413
 • Mechanica
 • F. Vink
 • € 28.00
 • 9789065624505
 • Mechanica, vraagstukken
 • F. Vink
 • € 10.30
 • 9789040718267
 • Een rechte staaf wordt gebogen
 • Godfried Kruijtzer
 • € 11.85
 • 9789071301667
 • Breakwaters and closure dams
 • H.J. Verhagen, K. d' Angremond, F. van Roode
 • € 39.90
 • 9789065621733
 • Het verjaagde water
 • A. den Doolaard, K. d' Angremond, G.J. Schiereck
 • € 48.85
 • 9789065624116
 • Funderingstechnieken
 • A.F. van Tol, H.J. Everts
 • € 19.55
 • 9789071301421
 • Een idee van constructiemechanica
 • Godfried Kruijtzer
 • € 17.00
 • 9789040724787
 • The vertical motion of foundations and pontoons
 • Godfried Kruijtzer
 • € 12.40
 • 9789071301643
 • Weg van water
 • H.L.F. Saeijs
 • € 15.45
 • 9789071301605
 • Doel, methoden en analysekader
 • Theo van der Voordt, Hielkje Zijlstra, Andy van den Dobbelsteen, Machiel van Dorst
 • € 14.95
 • 9789071301803
 • Dynamisch kantoor Haarlem
 • Theo van der Voordt, Hielkje Zijlstra, Andy van den Dobbelsteen, Machiel van Dorst
 • € 14.95
 • 9789071301810
 • Gebouw voor Bouwkunde TU Delft
 • Theo van der Voordt, Hielkje Zijlstra, Andy van den Dobbelsteen, Machiel van Dorst
 • € 10.05
 • 9789071301827
 • Water Power Engineering
 • J. van Duivendijk
 • € 20.60
 • 9789065623447
 • Inleiding Waterbouwkunde
 • K.G. Bezuyen, Marcel J.F Stive, G.J.C. Vaes, J.K. Vrijling, T.J. Zitman
 • € 20.60
 • 9789065623393
 • Environmental issues in port development and port operation
 • T. Vellinga, M. Geense
 • € 11.75
 • 9789065623409
 • Service Systems in Ports and Inland Waterways
 • R. Groenveld
 • € 10.10
 • 9789065623416
 • Capacities of Inland Waterways
 • R. Groenveld, H.J. Verheij, C. Stolker
 • € 10.10
 • 9789065623423
 • Ports and Terminals
  2nd Edition 2017
 • H. Ligteringen
 • € 33.95
 • 9789065624147
 • Inland Waterways - Ports, waterways and inland navigation
 • R. Groenveld, H.J. Verheij, C. Stolker
 • € 17.50
 • 9789065623430
 • Soil Mechanics
 • A. Verruijt, S. van Baars
 • € 33.00
 • 9789065620583
 • De ontdekking van de opgave / Discovering the assignment
 • Job Roos
 • € 30.35
 • 9789065621580
 • Turning The Tide
 • H.L.F. Saeijs
 • € 15.45
 • 9789065621689
 • Bouwen aan een weerbarstige stad / Building in the stubborn city
 • Paul Meurs
 • € 13.90
 • 9789065621825
 • Eindige-elementenmethode voor staafconstructies
 • J. Blaauwendraad
 • € 20.00
 • 9789065621894
 • Locales of happiness
 • Maurits Ertsen
 • € 24.70
 • 9789065622419
 • Het architectonisch geheugen = The architectural memory
 • Marieke Kuipers
 • € 12.90
 • 9789065622464
 • Grondmechanica
 • A. Verruijt, W. Broere
 • € 33.00
 • 9789065622747
 • Eco-engineering, een symbiose van harde en zacht systemen
 • H. van Bohemen
 • € 25.75
 • 9789065622914
 • Closure works
 • H.J. Verhagen
 • € 22.85
 • 9789065624024
 • Complex Coastal Systems
 • J.H. Slinger, S. Taljaard, F. d'Hont
 • € 45.00
 • 9789065624437
 • Metaalkunde - deel 1
 • G. den Ouden, B.M. Korevaar
 • € 18.55
 • 9789040712814
 • Metaalkunde - deel 2
 • G. den Ouden, B.M. Korevaar
 • € 21.60
 • 9789040712821
 • Niet-destructief onderzoek
 • W.J.P. Vink
 • € 36.00
 • 9789040711473
 • Fracture Mechanics
 • M. Janssen, J. Zuidema, R.J.H. Wanhill
 • € 40.00
 • 9789040722219
 • Werktuigkundige systemen
 • Jan.C. Cool
 • € 32.50
 • 9789065624338
 • Lastechnologie
 • G. den Ouden
 • € 20.00
 • 9789040712852
 • Werktuigkundige systemen, vraagstukken en antwoorden
 • Jan.C. Cool, Dick H. Plettenburg
 • € 10.70
 • 9789040712906
 • Polymeren, van keten tot kunststof
 • A.K. van der Vegt, L.E. Govaert
 • € 27.80
 • 9789065624420
 • Vraagstukken Polymeren, behorend bij Polymeren, van keten tot kunststof
 • A.K. van der Vegt, L.E. Govaert
 • € 11.35
 • 9789071301490
 • Vezelversterkte kunststoffen
 • A.H.J. Nijhof
 • € 27.60
 • 9789040724848
 • Upper extremity prosthetics
 • Dick H. Plettenburg
 • € 22.15
 • 9789071301759
 • Welding Technology
 • G. den Ouden, M. Hermans
 • € 25.55
 • 9789065622051
 • Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs
 • P. van Mourik, J. van Dam
 • € 35.20
 • 9789065623058
 • Productergonomie
 • Hans Dirken
 • € 33.45
 • 9789065623591
 • Bamboo, a Sustainable Solution for Western Europe
 • Pablo van der Lugt, J. Vogtländer, Han Brezet
 • € 16.50
 • 9789065621962
 • Materials Science in Design and Engineering
 • P. van Mourik, J. van Dam, S. Picken
 • € 36.00
 • 9789065623010
 • From Polymers to Plastics
 • A.K. van der Vegt
 • € 24.70
 • 9789071301629
 • Polymers, from structure to properties
 • L.E. Govaert, M. van Drongelen, A.K. van der Vegt
 • € 25.00
 • 9789065624444
 • de Grondexploitatie
 • Gerard Wigmans
 • € 8.25
 • 9789052692944
 • Herbestemmingswijzer
 • H. Hek, J. Kamstra, R.P. Geraerdts
 • € 30.85
 • 9789052693217
 • Uit de hand
 • Adriaan van Haaften
 • € 12.00
 • 9789052692388
 • Value capturing
 • J.J. Huisman
 • € 10.30
 • 9789052693521
aantal = 176