Octrooi en dienstbetrekking

De meeste uitvindingen worden gedaan door werknemers. In Europa is het aantal uitvindingen per miljoen werknemers in Duitsland het hoogst. De oorzaak is de heldere regeling van de vergoeding van de werknemer-uitvinder in een speciale wet. De werknemer deelt in de baten die de exploitatie van de uitvinding oplevert.

In de Nederlandse Octrooiwet is de vergoeding van de werknemer-uitvinder vaag omschreven. De vergoedingen die de Nederlandse rechter toekent zijn laag. Het is wenselijk dat de Nederlandse wetgever de principes van de Duitse wet volgt om het aantal uitvindingen te vergroten en om de positie van de werknemer-uitvinder op een rechtvaardige wijze te regelen. De conclusies zijn uitgewerkt in een voorstel tot wet.

Download inhoudsopgave / table of contents hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Ook te koop bij :