Projectalliantie, procesinnovatie bij complexe bouwprojecten

  • J.S.J. Koolwijk, R.P. Geraerdts
  • ISBN 9789071301636
  • € 18.00
  • VSSD leden € 14.40

Er is een groeiend besef dat bouwprocesinnovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering en versterking van de bouwbedrijfskolom als geheel. Op verschillende niveaus wordt in alle bedrijfstakken, dus ook in de bouw, de toenemende concurrentie ervaren en dus de urgentie gevoeld om sneller in te spelen op versterking van de vraagkant van de markt.

De verschuiving van een meer productgerichte naar een procesgerichte invalshoek van het bouwen leidt tot de opgave om de verschillende procesfasen en de daarin opererende partijen beter op elkaar af te stemmen.

Kennis van bouw- en uitvoeringstechnologie, onderhoud en beheer moet in een zo vroeg mogelijke fase een rol spelen in de ontwikkeling van een project. Het besef dat er beter samengewerkt moet worden, wordt 'bouwbreed' gedeeld. Dit vereist echter een substantiële verbetering van het ontwerp- en bouwproces en daarvoor is specifieke kennis, kennisbeheer en toegankelijkheid van die kennis nodig.

Deze publicatie wil een bijdrage leveren aan de vernieuwing en verbetering van het bouwproces door de aandacht te richten op een voor Nederlandse begrippen vrij nieuwe vorm van samenwerking: de projectalliantie.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: