Inleiding Bouwmanagement

  • J.W.F. Wamelink
  • ISBN 9789065622501
  • € 24.70
  • VSSD leden € 19.80

De ontwikkeling en realisatie van de gebouwde omgeving spreekt mensen aan, inspireert en fascineert hen. Van jong tot oud. Of het nu het bouwen van een woning of de bouw van een groot en imposant gebouw betreft. Soms is het unieke en verrassende van een nieuw ontwerp datgene wat mensen aanspreekt. Anderen zijn geboeid door de geweldige organisatie die nodig is om tot het fysieke eindresultaat te komen.

Bouwmanagement is het vakgebied dat zich bezighoudt met de mogelijkheden van de sturing van ontwerp- en realisatieprocessen. Bouwmanagement betreft de ontwikkeling en toepassing van managementtheorieën, -modellen, -methoden en -instrumenten binnen het bouwproces. Het is een relatief jong vakgebied, hoewel sturing van ontwerp- en realisatieprocessen natuurlijk altijd heeft plaatsgevonden. Het op een wetenschappelijke wijze bestuderen van sturingsprocessen is in de loop van de 20ste en in het begin van de 21ste eeuw steeds centraler komen te staan. Dat geldt overigens niet alleen voor de sturing van het bouwproces in het bijzonder, maar ook voor de sturing van processen in het algemeen.

Wat moet men doen om het bouwproces te kunnen sturen? Welke basiskennis heeft men nodig? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de hoofdstukken van dit boek.

Inhoud: 1. Het bouwproces - 2. Bouwmanagement - 3. Case 1 Bouwhuis - 4. De aanbesteding - 5. Projectorganisatie en samenwerking - 6. Case 2 Aan de beek - 7. Informatie - 8. Vergunningen - 9 Case 3 Nederlands Forensisch Instituut - 10. Kwaliteit - 11. Tijd - 12. Case 4 Puntegale - 13. Kostenbeheersing bouw en exploitatie - 14. Projectscope, locatiekeuze en haalbaarheid - 15. Risico's in de bouw - Begrippen en definities - Trefwoordenregister

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: