Onderhoudskunde

  • K. Smit
  • ISBN 9789065622792
  • € 38.00
  • VSSD leden € 27.40

Uit het voorwoord van Roelf Venhuizen, voorzitter van Profion:

'De instandhouding en vernieuwing van de Nederlandse kapitaalintensieve industrie en infrastructuur is van groot belang voor het behoud van onze welvaart. Doelmatig en effectief onderhoud van onze steeds complexere technische systemen levert een essenti‘le maar vaak nog ondergewaardeerde bijdrage aan onze internationale concurrentiepositie. Hoge bedrijfszekerheid draagt bij aan de veiligheid en vermindert de milieubelasting. Maar is ook een voorwaarde om een hoge bezettingsgraad te realiseren en de levensduurkosten zo laag mogelijk te houden. In zijn boek plaatst prof. Smit de nieuwste inzichten op het gebied van onderhoud temidden van de overige bedrijfsprocessen die beheerders van kapitaalgoederen, zowel in de private als publieke sector, gebruiken om hun strategische doelen te realiseren. Deze integrale aanpak is een uitnodiging aan beleidsmakers op alle niveaus om bij het toewijzen van middelen onderhoud de aandacht te geven die het verdient.'

De aspecten van de onderhoudskunde met o.a. technische systemen en de organisatie erachter worden besproken in de volgende hoofdstukken. 1. Ontwikkeling van de onderhoudsfunctie - 2. Onderhoudsgedrag van technische systemen - 3. Optimaliseren onderhoudsconcept - 4. Onderhoudsbewust ontwerpen - 5. Werkstroombeheersing - 6. TD-logistiek - 7. Organisatie van de TD-functie - 8. Evaluatie TD-functie - 9. Informatie?voorziening TD - Lijst van afkortingen - Trefwoorden.

Over de auteur Klaas Smit is werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie (Koninklijke Luchtmacht en KMA), bij Unilever (Engineering Division) en later naast een deeltijds dienstverband als hoogleraar aan de TU-Delft (Faculteiten Luchtvaart en Ruimtevaart en Werktuigbouwkunde). Daarnaast is hij al 25 jaar als zelfstandig raadgevend ingenieur actief op het gebied onderhoud in de industrie.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: