Technisch Systeem Management

  • K. Smit
  • ISBN 9789065622853
  • € 40.70
  • VSSD leden € 32.60

De Sectie Informatievoorziening en Communicatie in het Onderhoud in Nederland (Sicon) is een onderdeel van de NVDO - de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud - en stelt zich ten doel bedrijven en insteliingen te ondersteunen bij het op een doelmatige manier inzetten van informatietechnologie (IT) bij de beheersing en besturing van het onderhoud. Daartoe vormt de NVDO Sectie Sicon allereerst een ontmoetingspunt voor zijn leden, waarbij op verschiliende wijzen kennis en ervaringen worden uitgewisseld; o.a. door congressen, (informatie-)beurzen, studiedagen en cursussen. Daarnaast hebben diverse uit SICON-Ieden samengestelde werkgroepen over diverse onderwerpen innovatieve rapporten uitgebracht. Het belangrijkste en meest succesvolle daarvan was het in februari 1989 uitgebrachte ' Informatiemodel Technische en Onderhoudsdiensten' (IMTOD). Dit boekwerk bleek in een zodanig grote behoefte te voorzien, dat het werd bekroond met de innovatieprijs van de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) en wereldwijd is verkocht.

Bij het derde lustrum (1999) , heeft het SICON-bestuur zich bezonnen op een nieuw innovatief product. In de overwegingen werd meegewogen dat de hiervoor genoemde ontwikkelingen de laatste jaren min of meer in een stroomversnelling zijn geraakt; en dat op alle genoemde gebieden tegelijk. De impact van die ontwikkelingen op de informatiehuishouding van bedrijven is zodanig, dat werd besloten dat het IMTOD aan een complete renovatie moest worden onderworpen. Dat heeft uiteindelijk vorm gekregen in een project met als doel te komen tot een model voor Technisch Systeem Management. Voor het project, dat financieel werd gesponsord door bedrijven die lid zijn van SICON, is prof. ir. K. Smit aangezocht als algemeen projectleider.

Om de benodigde kennis en ervaring bijeen te brengen is eveneens een beroep gedaan op de leden, die daarop positief hebben gereageerd. In een eerste bijeenkomst hebben 35 leden hun visie op het voorliggende vraagstuk gegeven. Daarbij waren alle betrokken 'partijen' vertegenwoordigd, zoals productie, TD, engineering, leveranciers van technische installaties zowel als van software, en adviseurs. In een volgende fase zijn op deelgebieden de geïdentificeerde ontwikkelingen nader gestructureerd. Dit vond plaats in zes groepen onder de leiding van ing. P. Blokdijk. De resultaten hiervan zijn, in de vorm van procesmodelien, in conceptvorm uitgewerkt en beschreven door prof. Smit, daarbij terzijde gestaan door ir. W.J. Dijk, die voor de vastlegging in schema's heeft zorggedragen. Het concept TSM-model is vervolgens besproken en van commentaar voorzien in een toetsingsgroep, wederom in een brede samenstelling van SICON-leden. Het resultaat ligt thans voor u in de vorm van het TSM-model.

Ruim 20 jaar na de eerste publicatie van het model, geeft de SICON TSM opnieuw uit. Niet omdat er in de tussentijd geen meer omvattende modellen zijn gepubliceerd. Nee, het TSM-model is niet de jongste en meest recente in de markt. Maar automatisering in het onderhoud is nu algemeen verbreid en daarbinnen is het TSM-model een bewezen, gedegen basis, een referentiedocument dat elke onderhoudsprofessional kan gebruiken. En de SICON heeft (helaas) ook anno 2012 moeten constateren dat als het gaat om informatisering en communicatie binnen de technische diensten en bedrijven, er nog steeds een grote behoefte bestaat aan modelmatig denken. Zowel in processen, als in de informatiestromen die nodig zijn om de processen te besturen. Zie hier de toegevoegde waarde van dit TSM-model.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: