Risico-identificatie bij locatieontwikkeling

  • F.A.M. Hobma, J.S.J. Koolwijk
  • ISBN 9789065623331
  • € 12.35
  • VSSD leden € 9.90

Risico kunnen we definiëren als de kans op een gebeurtenis met een negatief effect. Risico's kunnen nadelig zijn voor het slagen van een project of zelfs voor het voortbestaan van de organisatie die het project is aangegaan. De vele praktijkvoorbeelden uit dit boek getuigen daarvan. Bij de ontwikkeling of herontwikkeling van gebouwen en gebieden is het management van deze risico's dan ook van groot belang.

Met dit boek willen wij een bijdrage leveren aan de identificatie van risico's bij de (her)ontwikkeling van locaties in een vroege fase van een project. Risico-identificatie omschrijven we daarbij als het systematisch in kaart brengen van de risico's van een project. Door risico's vroegtijdig te identificeren kunnen ze (beter) worden beheerst en worden ongewenste gebeurtenissen zo veel als mogelijk uitgesloten.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: