Het Transportsysteem

  • J. Baggen, H. van Ham
  • ISBN 9789065624406
  • € 59.00
  • VSSD leden € 42.60

Dit boek bevat de grondbeginselen van het transportsysteem en kan worden beschouwd als een handboek waarin de verschillende vervoerwijzen en de bijbehorende infrastructuur aan de orde komen. Hiermee wordt de kennis aangereikt die nodig is om transportproblemen te begrijpen en op te lossen.

Transport is afgeleid van activiteiten van mensen en daarom slechts een middel en nooit een doel op zich. Het transportsysteem en de relatie met het ruimtelijke systeem wordt beschreven aan de hand van een lagenmodel. Op basis van analyse wordt dan snel duidelijk op welke onderdelen van het transportsysteem een gegeven probleem aangrijpt. Zo kunnen gericht oplossingen op het gebied van reizigers en vracht, vervoermiddelen en/of verkeersinfrastructuur worden ontworpen.

De focus van het boek ligt op het transportsysteem in Nederland en de Europese context. Tevens komen de ons omringende landen aan de orde. Voor de delen van het transportsysteem die beïnvloed worden door mondiale ontwikkelingen, is op wereldniveau gekeken.

Het boek is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs in de talrijke vakgebieden die raken aan verkeer en vervoer en daarnaast voor iedereen bij overheid en bedrijfsleven die met de mobiliteitsproblematiek te maken heeft.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: