Inleiding Mechanica

  • R. Roest
  • ISBN 9789071301735
  • € 24.00
  • VSSD leden € 19.20

Dit boek is in de eerste plaats bestemd voor het propaedeutisch onderwijs aan studenten in de (technische) natuurkunde en aanverwante studierichtingen.

Opdat het boek door studenten met verschillend ingangsniveau kan worden gebruikt, is aan de gehanteerde wiskunde (in een appendix) vrij uitgebreid aandacht besteed.

Na een inleidend hoofdstuk volgen hoofstukken over de kinematica van puntvormige lichamen, de grondwetten van de dynamica, de vlakke dynamica van een puntmassa, arbeid, energie, impuls en impulsmoment, twee-deeltjessystemen en botsingen, de dynamica van een verzameling puntmassa's, starre lichamen en rotatie om een vaste as, de vlakke dynamica van een star lichaam, relatieve beweging en traagheidskrachten, enige aspecten van de niet-vlakke dynamica, het omgekeerd kwadratisch centraal krachtveld, trillingen, lineaire deformaties, vloeistofmechanica, oppervlakteverschijnselen bij vloeistoffen en mechanische aspecten van de relativiteitstheorie.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: