Inleiding Thermodynamica

  • W.H. Wisman, H.C. Meijer, G.C.J. Bart
  • ISBN 9789065622525
  • € 21.20
  • VSSD leden € 17.00

Thermodynamica houdt zich bezig met de ongeordende, chaotische component van de beweging van de moleculen. De energie die daaraan is verbonden interpreteren we als warmte; botsingen van gasmoleculen met de wand van het vat waarin het gas zich bevindt ervaren we als druk. Botsingen van moleculen met elkaar kunnen chemische reacties doen verlopen De aanpak in dit boek is in hoofdzaak klassiek en fenomenologisch. Het is bedoeld als een leerboek op een inleidend niveau. In de door Paul Van der Meeren bewerkte vijfde druk werden een aantal herschikkingen doorgevoerd. Vooreerst werd hoofdstuk 8 (thermodynamische potentiaalfuncties) uitgebreid om de fysische betekenis van de begrippen Helmholtz en Gibbs vrije energie duidelijker te maken. Tevens werd de derde hoofdwet verplaatst van hoofdstuk 12 naar hoofdstuk 9. Deze derde hoofdwet vormt immers de basis voor het berekenen van absolute entropieën en komt dus van pas bij het uitrekenen van vrije energie(verandering)en. Dit hoofdstuk is tevens uitgebreid met het vastleggen van een referentietoestand voor enthalpie-berekeningen.

Inhoud

Inleiding - Warmteleer - De Eerste Hoofdwet - De Tweede Hoofdwet - Entropie - T,S- en H,S-Diagrammen - Standaard vermogens- en koel-cycli; andere systemen - De thermodynamische potentiaalfuncties - De Derde Hoofdwet - De chemische potentiaal - Fase-overgangen - Mengsels, legeringen en oplossingen - Vloeistofmengsels in evenwicht met hun dampen - Vormingsenthalpie en reactiewarmte - Verspreide onderwerpen (Elastische deformatie, de thermodynamica van het rekstrookje, de elektrochemische potentiaal, elektrische elementen en brandstofcellen, transformaties, magnetische arbeid, magnetische koeling) - Elektromagnetische straling (temperatuurstraling, stralingstemperatuur, de wetten van Kirchhoff en Lambert, stralingsdruk, de wetten van Stefan-Boltzmann en Wien). - Condensatie van verzadigde dampen - Appendix - Index

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: