Fysische Transportverschijnselen II

  • C.J. Hoogendoorn, T.H. van der Meer
  • ISBN 9789065620590
  • € 9.80
  • VSSD leden € 7.90

Dit boek is een synthese van het dictaat Kramers/Schenk en de uitgereikte collegestencils uit de jaren '60 en '70. Het verschil tussen de oorspronkelijke opzet en deze is de volgorde van behandeling van de stof. Terwijl het oorspronkelijke dictaat opgezet was vanuit de fysische problemen waarbij de wiskundige hulpmiddelen door de hoofdstukken heen verweven waren, is dit bij de blokcollege-opzet veranderd. Eerst worden nu de wiskundige hulpmiddelen behandeld, wel steeds aan de hand van een fysisch voorbeeld, daama worden de fysische problemen systematisch behandeld.

Voor veel studenten behoort de bespreking van de wiskundige methoden een recapitulatie te zijn. Voor een aantal is dit echter wel nodig. Gezien de toenemende mogelijkheden voor computerberekeningen is tevens aandacht aan de numerieke methoden gegeven.

In deze derde druk is het hoofdstuk over numerieke methoden nog verder uitgebreid en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, met name in de numerieke stromingsleer. Dit weerspiegelt het sterk groeiende belang van numerieke simulatie in dit vakgebied. Uiteraard worden alleen die methoden behandeld die voor FT-problemen van belang zijn. Bovendien worden ze steeds geïllustreerd met voorbeelden van warmte- en stoftransport.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: