Vraagstukken Thermodynamica

  • W. Buijze, W.H. Wisman, H.C. Meijer
  • ISBN 9789040712951
  • € 7.75
  • VSSD leden € 6.20

In deze bundel zijn vraagstukken opgenomen die behoren bij het theorieboek Inleiding Thermodynamica. De opgaven zijn voorzien van antwoorden, waarvan een selctie ook in uitgewerkte vorm worden gegeven.

Het opgavenboek behoort bij het theorieboek Inleiding thermodynamica (4e of 5e druk). De aanpak in deze edities is in hoofdzaak klassiek en fenomenologisch. Het is bedoeld als een leerboek op een inleidend niveau.

De titels van de hoodstukken zijn: Inleiding - Warmteleer - De Eerste Hoofdwet - De Tweede Hoofdwet - Entropie - T,S- en H,S-Diagrammen - Standaard vermogens- en koel-cycli; andere systemen - De thermodynamische potentiaalfuncties - De Derde Hoofdwet - De chemische potentiaal - Fase-overgangen

Mengsels, legeringen en oplossingen - Vloeistofmengsels in evenwicht met hun dampen - Vormingsenthalpie en reactiewarmte - Diverse toepassingen van de thermodynamica (elastische deformatie, de thermodynamica van het rekstrookje, de elektrochemische potentiaal, elektrische elementen en brandstofcellen, transformaties, magnetische arbeid, magnetische koeling)

Elektromagnetische straling (temperatuurstraling, stralingstemperatuur, de wetten van Kirchhoff en Lambert, stralingsdruk, de wetten van Stefan-Boltzmann en Wien).- Condensatie van verzadigde dampen.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: