Fysische Transportverschijnselen - denken in balansen

  • Harrie van den Akker, R. Mudde
  • ISBN 9789065623577
  • € 51.40
  • VSSD leden € 41.20

De transport- en overdrachtsprocessen van warmte, massa en impuls worden in dit boek naar hun analogie behandeld. De processen worden beschreven met behulp van macro- en microbalansen die in veel gevallen leiden tot differentiaalvergelijkingen. Zo bereidt het boek ook voor op Computational Fluid Dynamics technieken.

Het boek behandelt achtereenvolgens:

Balansen: recept, massabalans, verblijftijdspreiding, energie- en warmte-balansen, Bernoulli vergelijking, impulsbalansen

Mechanismen: kentallen, krachten, moleculair transport, dimensie-analyse en krachten op omstroomde lichamen

Warmtetransport: stationaire en instationaire geleiding, Newton's afkoelingswet, de algemene warmtetransportvergelijking, convectief warmte-transport (gedwongen en vrije convectie), straling

Stoftransport: wederzijdse en eenzijdige, stationaire en instationaire diffusie, verdelingscoëfficiënt bij stoftransport over fasegrensvlak, convectief stoftransport, natte bol

Stromingsleer: debietmeters, drukval over rechte pijpen en pijp- leidingsystemen, gepakt bed, laminaire stroming van Newtonse en van niet-Newtonse vloeistoffen, de Navier-Stokes vergelijkingen

Het doel van het boek is studenten te trainen in het oplossen van problemen waarbij transportverschijnselen centraal staan. Het boek bevat bijna 100 uitgewerkte vraagstukken. Oefenmateriaal wordt verder geboden in de opgavenverzameling 200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen, waarvan de indeling geheel aansluit bij dit theorieboek.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: