200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen

  • Harrie van den Akker, R. Mudde, E. Stammers
  • ISBN 9789071301414
  • € 10.00
  • VSSD leden € 8.00

Dit boekje bevat oefenmateriaal bij het bestuderen van de basisstof Fysische Transportverschijnselen. Vooral door de vraagstukken in meerdere onderdelen te splitsen, wordt geprobeerd aan te geven dat een stapsgewijze aanpak, veelal gebaseerd op een of meer balansen, een bruikbaar recept is voor het oplossen.

De opgaven sluiten aan bij de indeling van het theorieboek Fysische Transportverschijnselen I; achtereenvolgens zijn vraagstukken opgenomen over:

Balansen (massabalans, energiebalans en impulsbalans, voorbeelden van gecombineerd gebruik van massa, energie- en impulsbalansen); Mechanismen (moleculair transport, dimensie-analyse en krachten op omstroomde lichamen);

Warmtetransport (stationaire warmtegeleiding, Newton's afkoelingswet, instationaire warmtegeleiding, microbalans voor warmtetransport, warmteoverdrachtscoëfficiënt bij convectie, warmtewisselaars, warmtetransport door straling);

Massatransport (analogie tussen massatransport en warmtetransport, wederzijdse diffusie naar analogie van warmtetransport, diffusie en driftflux, de verdelingscoëfficiënt bij stofoverdracht, convectief stoftransport, gelijktijdig transport van warmte en massa);

Stromingsleer (stroommeters, wrijvingsdrukval over een rechte leiding, drukvalberekeningen voor pijpleidingsystemen, drukval over een gepakt bed, laminaire stroming van Newtonse vloeistoffen, laminaire stroming van niet-Newtonse vloeistoffen, de Navier-Stokes vergelijkingen.

Download inhoudsopgave hier

Download bestand voor lezers van dit boek: c015-uitwerkingen.zip


Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: