Vraagstukken over Mechanica

  • R. Roest
  • ISBN 9789071301964
  • € 7.75
  • VSSD leden € 6.20

Deze vraagstukkenbundel biedt oefenstof bij het theorieboek Inleiding Mechanica (ISBN 97890-7130-1735) en houdt dezelfde indeling aan.

Na opgaven met een inleidend karakter volgen vraagstukken over de kinematica van puntvormige lichamen, de grondwetten van de dynamica, de vlakke dynamica van een puntmassa, arbeid, energie, impuls en impulsmoment, tweedeeltjessystemen en botsingen, de dynamica van een verzameling puntmassa's, starre lichamen en rotatie om een vaste as, de vlakke dynamica van een star lichaam, relatieve beweging en traagheidskrachten, enige aspecten van de nietvlakke dynamica, het omgekeerd kwadratisch centraal krachtveld, trillingen, lineaire deformaties, vloeistofmechanica, oppervlakteverschijnselen bij vloeistoffen en mechanische aspecten van de relativiteitstheorie.

De antwoorden op de opgaven volgen na de vraagstukken.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: