100 Hoogtepunten/Highlights 1917 - 2017 - Botanische Tuin Delft/Botanical Garden Delft

  • P. van Mourik, G. van der Veen
  • ISBN 9789065624048
  • € 16.50
  • VSSD leden € 13.20

Botanische Tuin TU Delft 1917 - 2017

Botanische tuinen tonen hoe groot en uitgebreid het plantenrijk is. Planten zijn van groot belang voor de mens: ze produceren essentiële grondstoffen, zoals voedsel, medicijnen en materialen als hout en vezels. Deze rol is in beginsel duurzaam, want planten groeien steeds opnieuw. Sinds 1917 heeft de Technische Universiteit Delft een Botanische Tuin met een collectie van dubbele rijkdom: veel soorten en veel voor de mens nuttige planten. Die honderdjarige traditie van onderzoek en plantverzameling wordt in Delft gekoesterd.

Deze tweetalige jubileumgids toont u 100 boeiende voorbeelden. Drs. W.N.J. Ursem, wetenschappelijk directeur van de Delftse Botanische Tuin, schreef een introductie voor deze gids en voor de Tuin, voor bezoekers en onderzoekers, nationaal èn internationaal want het belang van de Delftse Tuin is zo wijd de wereld strekt.

Botanical Garden Delft University of Technology 1917 - 2017

Botanical gardens show the diversity and the overwhelming vastness of the plant kingdom. Plants do have an extraordinary interest as providers of essential resources like food, medicine and materials (wood and fibres). On principle, this role is sustainable, as plants can grow again and again. Since 1917, Delft University of Technology possesses a botanical garden with a collection of twofold importance: many species and a lot of useful plants of human interest. So, a centennial tradition of research and plant collecting is cherished in Delft.

This bilingual jubilee guide shows one hundred sparkling examples of interesting and beautiful plants. The scientific director of the Delft Botanical Garden, W.N.J. Ursem MSc, authored an introduction about this guide and about the Garden, for visitors and researchers, both national and international as the importance of the Delft Botanical Garden is qua patet orbis.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: