Inleiding in de Elektronica

  • C. Wissenburgh
  • ISBN 9789040712432
  • € 24.00
  • VSSD leden € 19.20

Dit boek, dat is ontstaan uit een collegehandleiding van de TU Delft, beoogt een eerste aanzet te geven tot het methodisch leren ontwerpen van elektronische schakelingen, waarbij de lezer wordt verondersteld een elementaire kennis van de theorie der elektrische netwerken te bezitten.

Voor de meeste studenten betekent de kennismaking met het vakgebied der elektronica tevens een eerste kennismaking met een technisch vak: fysische mechanismen worden technisch toegepast om een gesteld doel, hier meestal bewerking van informatie, te bereiken. Hiertoe dient men te beschikken over zowel een goed inzicht in de werking en constructie van de componenten als over de vaardigheid in het hanteren van mathematische gereedschappen om aan de hand van modellen berekeningen aan schakelingen te kunnen uitvoeren. Voorts zal men in staat moeten zijn de verkregen resultaten op hun practische realiseerbaarheid te beoordelen. Al deze aspecten komen in deze handleiding - zij het in bescheiden mate - aan de orde.

Als eerste worden de werking en de opbouw van halfgeleidercomponenten en hun netwerkmodellen behandeld. Daarna wordt een begin gemaakt met het methodisch ontwerpen van versterkers. Aan de hand van ideale netwerkelementen wordt een ontwerpconcept geïntroduceerd en worden enige daarmee ontworpen basisconfiguraties voor nauwkeurige signaalversterking behandeld.

Vervolgens komen eenvoudige practische uitvoeringsvormen ter sprake, eerst op het niveau van het gebruik van standaard bouwstenen zoals operationele versterkers en daarna op transistorniveau. Tot slot worden elementaire aspecten van de fabricage van monolitische geïntegreerde schakelingen belicht.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: