Elektrische schakelverschijnselen

  • A. Henderson
  • ISBN 9789065620613
  • € 11.85
  • VSSD leden € 9.50

Het hoofdstuk schakelverschijnselen uit de theorie van de elektrische netwerken is een dankbaar onderdeel. Enerzijds heeft het de charme van een streng mathematisch betoog, anderzijds komt men voortdurend in aanraking met de fysische werkelijkheid.

Soms blijken mathematische begrippen onverwacht een fysische betekenis te hebben. Vele uitgewerkte voorbeelden, vraagstukken en een uitvoerige antwoordenlijst zijn opgenomen.

Inhoud: Voorwoord - Symbolen en notaties - 1. Inleiding - 2. De orde van een netwerk - 3. Eerste orde netwerken - 4. Fysische beschouwingen - 5. De differentiator - 6. De operator p - 7. Tweede orde netwerken - 8. De karakteristieke vergelijking (KV) - 9. De beginvoorwaarden - 10. De continuïteitsstelling -

11. De stootfunctie - 12. Onderzoek van schakelverschijnselen met de methode van Laplace - (Laplace-tabel) - 13. Het bewijs van enkele transformaties - 14. De beginwaardetheorema's - 15. Superpositie - 16. De grootheden p, l en s - 17. Polen en nulpunten - 18. Polen en nulpunten van laplacegetransformeerde bronsterkten - 19. Uitbreiding van het polen-nulpuntenbeeld van een netwerkfunctie bij inschakelen van een bron - 20. Meervoudige polen -

21. Het samenvallen van een pool en een nulpunt - 22. Complexe resonantie - 23. De stationaire toestand en het polen-nulpuntenbeeld - 24. Residubepaling met het theorema van Heaviside - 25. Residubepaling uit het polen-nulpuntenbeeld - 26. Toestandsvergelijkingen - 27. De verdeling van de beginenergie - 28. Harmonische excitatie van een filter - 29. Samenvattend voorbeeld - Vraagstukken - Antwoordenlijst - Literatuur - Trefwoordenlijst

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: