Basismethoden cryptografie

  • J.C.A. van der Lubbe
  • ISBN 9789040712562
  • € 22.65
  • VSSD leden € 18.20

Cryptografie is de wetenschap die zich in meest algemene zin bezig houdt met methoden voor de beveiliging van opslag en transport van informatie.

In dit boek wordt aandacht besteed aan de basismethoden voor de beveiliging van opslag en transport van informatie, zoals deze ontwikkeld zijn en gehanteerd worden. Het is het doel van dit boek de lezer vertrouwd te maken met de diverse mogelijkheden die cryptografie biedt, maar zeker ook met de onmogelijkheden van en randvoorwaarden voor het gebruik van cryptografie.

Het boek is bedoeld voor een ieder die op een of andere manier betrokken is bij beveiliging en beveiligingsaspekten van gegevensverwerking en com-municatie: ingenieurs, systeemontwerpers, applicatieprogrammeurs, informatieanalisten, security officers, EDP-auditors etc.

Het boek bevat hoofdstukken over: klassieke cijfersystemen - informatietheoretische benadering - de Data Encryption Standard - schuifregisters - openbare-sleutel-systemen - authenticatie en integriteit - sleutelbeheer en netwerkbeveiliging - bijlagen (over de informatiemaat van Shannon en beeldvercijfering).

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: