Elektrische circuits deel 1

  • F.L. Neerhoff
  • ISBN 9789040712500
  • € 18.55
  • VSSD leden € 14.90

Als weerstanden, condensatoren, transistoren, generatoren en andere elektrotechnische bouwstenen zodanig met elkaar worden verbonden dat er elektrische stromen kunnen vloeien, ontstaat een elektrisch circuit, ook wel een elektrische stroomketen of schakeling genoemd. Elektrische circuits zijn in staat om allerlei technisch nuttige functies te verrichten. Zij spelen een sleutelrol in communicatieapparatuur, computers en robots. Maar ook een uitgestrekt hoogspanningsnet is een elektrisch circuit.

Dit studieboek is het eerste deel uit een reeks van vier. Het geheel biedt een fundamentele inleiding tot de theorie van elektrische circuits. Elektrische circuits worden breed geïnterpreteerd. Niet-lineaire elementen worden van meet af aan in de theorie betrokken. Voorts worden meer-klemmen componenten toegelaten. Met name wordt aandacht besteed aan (niet-lineaire) transistorcircuits en circuits met (niet-lineaire) operationele versterkers.

Ofschoon de theorie tamelijk strak is opgezet, wordt de technisch-fysische realiteit nimmer uit het oog verloren. Het elektrische circuit als praktisch bruikbaar model staat centraal. De circuitstructuur wordt vastgelegd in een geschikte matrix. De daarop gebaseerde tableau- en knooppuntmethode worden als algemeen toepasbare analyse methoden gepresenteerd. Zij lenen zich bij uitstek voor computergebruik. Tevens dienen zij als theoretisch en didactisch hulpmiddel.

De vele oefeningen en vraagstukken vormen een geïntegreerd bestanddeel van de studiestof. Antwoorden van vraagstukken zijn toegevoegd. De talloze verwijzingen naar de internationale vakliteratuur kunnen van nut zijn voor een ieder die zich verder wenst te verdiepen in de theorie van elektrische circuits.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: