Statistische signaalverwerking

  • R.L. Lagendijk, J. Biemond
  • ISBN 9789040712586
  • € 20.85
  • VSSD leden € 16.70

In de laatste decennia heeft de signaalverwerking sterke veranderingen doorgemaakt. Door de opkomst van ge•ntegreerde digitale signaalverwerkingsprocessoren heeft de bewerking van signalen in realtime zich ontwikkeld van abstract idee tot dagelijkse praktijk. Algoritmen die lange tijd slechts conceptuele oplossingen van theoretische problemen waren, worden momenteel routinematig gebruikt in een groot aantal toepassingen binnen de Elektrotechniek (telecommunicatie: detectie en schatting van signalen, netwerktheorie: realisatie van algoritmen, regeltechniek: regelen en meten van systemen, en informatietheorie: transport en extractie van informatie), maar ook daar buiten.

De statistische signaalverwerking concentreert zich op dat deel van de signaalverwerking waarin het gebruik van stochastische signaalmodellen en statistische kenmerken essentieel is. Bij alle te bespreken onderwerpen draait het telkens om het scheiden van informatie en verstoring, waarbij de verstoring meestal gemodelleerd wordt als een (additieve) ruiscomponent.

Dit werk behandelt de elementaire onderwerpen uit de statistische signaalverwerking, zodat na bestudering de uitgebreide literatuur op dit gebied goed toegankelijk is. Er wordt ingegaan op detectie- en schattingstheorie, lineaire kleinste-kwadraten schatters (Wiener, Kalman schatters en adaptie-ve filters) en methoden voor het schatten van spectra. In deze tekst staan de methodologie‘n voorop en niet zozeer de toepassingen, alhoewel de behandelde stof wel zoveel mogelijk ge•llustreerd wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de signaalverwerking. De methoden die besproken worden, vormen de basis voor veel gerealiseerde systemen.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: