Elektronische Implementatiekunde

  • Gerard C.M Meijer
  • ISBN 9789040712456
  • € 20.85
  • VSSD leden € 16.70

Elektronische schakelingen zijn oneindig complex: de toegepaste componenten vertonen een sterk niet-lineair gedrag, dat bovendien gepaard aat met traagheids- en looptijdeffecten. Deze complexiteit wordt bovendien nog verder vergroot, doordat ongewenste stoorsinalen de schakeling kunnen binnendringen en door het optreden van interne ruissignalen. Dit boek laat beknopt zien hoe een ontwerper met deze problemen om kan gaan. Op een systematische wijze worden de ontwerper methoden aangereikt, die hem in staat setllen om schakelingen met en optimaal gedrag te realiseren, rekening houdend met de gelden beperkingen en mogelijkheden.

Toepassing van terugkoppeling en compensatie vormt een krachtig middek om de ongewenste effecten van elektronische componenten te elimineren. Met dit middel kan tevens de invloed van een groot deel van de stoor- en ruissignalen gereduceerd worden. Door het gebruik te maken van instellingenen kan een ontwerper het gedrag van elektronische componenten sterk be&ieuml;nvloeden en een gewenst gedrag tot stand brengen.

Het toepassen van terugkoppeling, compensatie en instelling levert in de praktijk echter tal van ontwerpproblemen op, zoals instabiliteit, bandbreedtebeperking, ongewenste interactie tussen de verschillende systeemdelen en met de signaalbron en de belasting, temperatuureffecten en drift.

Het boek toont vervolgens, dat door toepassing van het zogenaamde asymptotic-gain model, de problemen met terugkoppeling op een geavanceerde wijze kunnen worden opgelost. Verder worden er methoden gepresenteerd om betrouwbare instelcircuits te ontwerpen. Met voorbeelden wordt aangetoond dat de genoemde methoden praktisch goed bruikbaar zijn in zowel eenvoudige als meer complexe situaties.

Het boek zet de mogelijkheden en beperkingen uiteeen van veel gebruikte basisschakelingen, zoals verschilversterkers, opamps, instrumentatieversterkers, en OTA's. Het ontwerp en de bijbehorende problemen van belangrijk signaalgeneratoren, zoals referentieborenen en oscillatoren worden besproken. Op een compacte wijze worden een aanal niet-lineaire schakelingen geïntroduceerd, zoals comparators, begrenzers, elektronische schakelaars, bemonsteringsschakelingen en multiplexers.

Een collectie van vraagstukken en uitgewerkte oplossingen is eveneens in het boek opgenomen. Deze vraagstukken zijn opgesteld in de vorm van eenvoudige ontwerpproblemen en de collectie is zodanig samengesteld dat alle belangrijke onderwerpen aan de orden komen.

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: