Digitale Techniek 1

  • A.P. Thijssen, H.A. Vink
  • ISBN 9789040717932
  • € 24.70
  • VSSD leden € 19.80

Digitale techniek, van probleemstelling tot realisatie, deel 1 5e druk

Een 5e druk van Digitale Techniek werd noodzakelijk door diverse ontwikkelingen. Allereerst is er de technologische ontwikkeling. De CMOS technologie is de grote winnaar gebleken. Daarnaast zijn de prestaties van de logische schakelingen drastisch groter geworden, zowel wat betreft de schakelfrequentie als de complexiteit van de schakelingen op één chip. Dit betekent bijvoorbeeld dat de strikt logische benadering zijn langste tijd heeft gehad. Steeds meer moet er op het logisch ontwerpniveau ingespeeld worden op de onderliggende ontwerpniveaus. Een onderwerp als 'timing' moet meer aandacht krijgen om de gewenste betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van snelle CMOS logica te kunnen garanderen. Testbaarheid en testbaar ontwerpen van IC's zijn andere voorbeelden van een vakgebied dat recent tot ontwikkeling is gekomen.

Inhoud deel 1 0 Inleiding - 1 Getalrepresentaties en codes - 2 De schakelalgebra - 3 Bewerkingen op logische functies - 4 Inleiding tot het ontwerpen van combinatorische schakelingen - 5 Het fysisch ontwerpniveau - 6 Het logisch ontwerpniveau - 7 Het structureel ontwerpniveau - 8 Programmeerbare logica - Appendix symbolen - Antwoorden van de opgaven - Studieadvies - Index

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: