Digitale Techniek 2

  • A.P. Thijssen, H.A. Vink
  • ISBN 9789040718380
  • € 26.75
  • VSSD leden € 21.40

Digitale techniek, van probleemstelling tot realisatie, deel 2 (5e druk) Een geheel vernieuwde druk van Digitale Techniek is noodzakelijk geworden door diverse ontwikkelingen. Allereerst is er de technologische ontwikkeling. De CMOS technologie is de grote winnaar gebleken. Daarnaast zijn de prestaties van de logische schakelingen drastisch groter geworden, zowel wat betreft de schakelfrequentie als de complexiteit van de schakelingen op ŽŽn chip. Dit betekent bijvoorbeeld dat de strikt logische benadering zijn langste tijd heeft gehad.

Steeds meer moet er op het logisch ontwerpniveau ingespeeld worden op de onderliggende ontwerpniveaus. Een onderwerp als 'timing' moet meer aandacht krijgen om de gewenste betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van snelle CMOS logica te kunnen garanderen. Testbaarheid en testbaar ontwerpen van IC's zijn andere voorbeelden van een vakgebied dat recent tot ontwikkeling is gekomen.

In het eerste deel (ISBN 978-90-407-1793-2) komen aan de orde: 1. Getalrepresentaties en codes - 2. De schakelalgebra - 3. Bewerkingen op logische functies - 4. Inleiding tot het ontwerpen van combinatorische schakelingen - 5. Het fysisch ontwerpniveau - 6. Het logisch ontwerpniveau - 7. Het structureel ontwerpniveau - 8. Programmeerbare logica.

Dit tweede deel bevat de volgende hoofdstukken: 9. Geheugenelementen 1: latches - 10. Geheugenelementen 2: flip-flops - 11. Het sequenti‘le machine model - 12. Level mode sequenti‘le schakelingen - 13. Clock mode sequenti‘le schakelingen - 14. Registers - 15. Tellers - 16. Het datapad - besturing ontwerpmodel - 17. Timing bij data-overdracht - 18. Het kloksysteem.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: