Toegepaste mechanica / deel 1

  • A. Verruijt
  • ISBN 9789040712753
  • € 15.95
  • VSSD leden € 12.80

Er is gestreefd naar een zo helder mogelijke formulering van de principes van de toegepaste mechanica, met veel aandacht voor een volledige maar toch zo eenvoudig mogelijke bewijsvoering. Terwille van een goede voorbereiding voor verder studie en toepassingen, bijvoorbeeld met numerieke methoden, is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige definitie van de gebruikte grootheden, aan het maken van consequente tekenafspraken, en aan een systematische opbouw van de leerstof.

Aan het eind van de meeste paragrafen is een aantal oefeningen opgenomen om de lezer vertrouwd te maken met de voorafgaande leerstof. Aan het eind van elk hoofdstuk is een paragraaf met vraagstukken toegevoegd, gerangschikt overeenkomstig de behandeling van de leerstof in het betreffende hoofdstuk.

Inhoud Deel 1: 1. Inleiding - 2. Statica van een deeltje - 3. Statica van starre lichamen - 4. Evenwicht van statisch bepaalde constructies - 5. Inwendige krachten en momenten in liggers - 6. Evenwicht van statiscii bepaalde constructies, vervolg - 7. Statisch bepaalde vlakke vakwerken - 8. Vervormingen van vakwerken - 9. Statisch onbepaalde staafconstructies - 10. Spanningen en vervormingen bij buiging - 11. Schuifspanningen door dwarskracht - 12. Schuifspanningen door wringing - Lijst van de belangrijkste symbolen - Index - Literatuur

Inhoud Deel 2: 1. Virtuele arbeid - 2. Invloedslijnen - 3. Vormveranderingien - 4. Statisch bepaalde ruimtelijke constructies - 5. Statisch onbepaalde constructies 1 - 6. Tensoren - 7. Spanningen in liggers - 8. Liggers uit twee materialen - Appendix. Enige formules voor prismatische staven - Lijst van de belangrijkste symbolen - Index - Literatuur

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: