Mechanica

  • F. Vink
  • ISBN 9789065624505
  • € 28.00
  • VSSD leden € 22.40

Dit boek over mechanica en constructieleer is naast leerboek op mts-niveau vooral ook een oriëntatie- en naslagwerk voor HBO- en universitaire studenten.

In de eerste negentien hoofdstukken worden de theoretische grondslagen gelegd, terwijl in de elf volgende hoofdstukken de praktische toepassingen aan bod komen.

De inhoudsopgave is als volgt.

I De belangrijkste historische constructievormen

1 Architraafbouw - 2 Boogbouw - 3 Verdere ontwikkelingen

II Statica en sterkteleer

4 Kracht, spanning, massa, gewicht, soortelijk gewicht, wrijving - 5 Momenten, momentenstelling - 6 Evenwichtsvoorwaarden - 7 Opleggingen - 8 Dwarskracht en dwarskrachtenlijn - 9 Buigend moment en momentenlijn - 10 Normaalkrachten - 11 Sterkte en spanningen - 12 Elasticiteit - 13 Lineaire uitzetting - 14 Buigend moment, buigspanning - 15 Weerstandsmoment - 16 Traagheidsmoment - 17 Dwarskracht en schuifspanning - 18 Knik - 19 Bouwfysica

III Constructieleer, theorie en praktijk 20 Hout - 21 Steen - 22 Staal - 23 Gewapend beton - 24 Voorgespannen beton - 25 Grond - 26 Funderingen - 27 Vloeren, liggers - 28 Wanden, kolommen, stabiliteit, muuropeningen - 29 Daken - 30 Constructieve vormgeving - 31 Opdrachten (algemene herhaling)

Download inhoudsopgave hier

Download bestand voor lezers van dit boek: f008_illustraties.zip
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: