Mechanica, vraagstukken

  • F. Vink
  • ISBN 9789040718267
  • € 10.30
  • VSSD leden € 8.30

Deze bundel met uitwerkingen van opgaven behoort bij het boek Mechanica, toepassingen in de bouw en waterbouw (ISBN 90-71301-47-8). In dat theorieboek worden in de eerste tien hoofdstukken de theoretische grondslagen gelegd, terwijl in de elf volgende hoofdstukken de praktische toepassingen aan bod komen.

I De belangrijkste historische constructievormen Architraafbouw - Boogbouw - Verdere ontwikkelingen

II Statica en sterkteleer Kracht, spanning, massa, gewicht, soortelijk gewicht, wrijving - Momenten, momentenstelling - Evenwichtsvoorwaarden - Opleggingen - Dwarskracht en dwarskrachtenlijn - Buigend moment en momentenlijn - Normaalkrachten - Sterkte en spanningen - Elasticiteit - Lineaire uitzetting - Buigend moment, buigspanning - Weerstandsmoment - Traagheidsmoment - Dwarskracht en schuifspanning - Knik - Bouwfysica

III Constructieleer, theorie en praktijk Hout - Steen - Staal - Gewapend beton - Voorgespannen beton - Grond - Funderingen - Vloeren, liggers - Wanden, kolommen, stabiliteit, muuropeningen - Daken - Constructieve vormgeving - Opdrachten (algemene herhaling) - Tabellen

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: