Een rechte staaf wordt gebogen

  • Godfried Kruijtzer
  • ISBN 9789071301667
  • € 11.85
  • VSSD leden € 9.50

Kinderen bouwen hutten met touwen en planken. Zij doen dit feilloos en tonen zich hierbij een Leonardo da Vinci (1452-1519). De mechanica van constructies begint evenwel bij Simon Stevin (1548-1620) en eindigt voor de praktijkingenieur qua theorie bij Augustin Louis Cauchy (1789-1857) en Adhémar J.C. Barré de Saint-Venant (1797-1886). Na de Tweede Wereldoorlog heeft het vak een grote ontwikkeling doorgemaakt die was ingezet door Antonio Signorini (1888-1963). De vraagstukken in dit boekje geven een schets van die ontwikkeling en bieden de toetsing van numerieke methoden.

Mr ir Godfried Kruijtzer studeerde bouwkunde aan de Hogere Technische School en Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, weg- en waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en mechanica aan het Kings College van de University of London. Hij doceerde 'practische toepassingen van de wiskunde' en 'theoretische mechanica' aan de TU Delft, laatselijk als universitair hoofddocent, en was enige tijd werkzaam als inspecteur van het staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Milieuhygi‘ne

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: