Het verjaagde water

  • A. den Doolaard, K. d' Angremond, G.J. Schiereck
  • ISBN 9789065624116
  • € 48.85
  • VSSD leden € 39.10

Het Verjaagde Water, heruitgave 2017

Het Verjaagde Water heeft een hele generatie waterbouwers verleid tot de keuze van hun vak en het boek heeft een nog groter aantal waterbouwers geboeid of zelfs een gevoel van erkenning en herkenning gegeven. De berichten dat het boek naast een waterbouwkundige avonturenroman ook een sleutelroman zou zijn waren voor de bezorgers van deze editie de directe aanleiding te beginnen met de naspeuringen die uiteindelijk hebben geleid tot deze geannoteerde herdruk. Gaandeweg groeide echter het besef dat de typering sleutelroman niet alleen betrekking heeft op de personen die in het boek voorkomen. Meer dan dat geeft het boek een impressie van een markant vernieuwingsproces in de van oudsher traditionele Nederlandse waterbouwkunde.

Bij de bouw van de Afsluitdijk in de jaren dertig had wetenschappelijk werk immers voor het eerst een prominente rol gekregen. De invloed bleef echter beperkt tot het ontwerp, het domein van de Rijkswaterstaat. De uitvoeringstechniek, het domein van de aannemers bleef toen nog ambachtelijk. Bij de droogmaking van Walcheren werd dat anders, daar breidde de vernieuwing zich uit tot het werk van de aannemers. Dat ging niet zonder slag of stoot zoals Den Doolaard beschrijft in het hoofdstuk "Beton tegen klei". Daarmee werd naar onze overtuiging de basis gelegd voor latere ontwikkelingen,de sluitingen na de ramp van 1953 en de Deltawerken, en voor de leidende positie van de bedrijfstak in de wereld.

Download inhoudsopgave hier


Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: