Funderingstechnieken

  • A.F. van Tol, H.J. Everts
  • ISBN 9789071301421
  • € 19.55
  • VSSD leden € 15.70

Het beoefenen van de funderingstechniek houdt in dat men in zekere zin construeert met het materiaal 'grond'. Grond is niet een eenduidig gedefinieerd materiaal met redelijk constante eigenschappen zoals staal, hout of beton, maar het vertoont een enorme variatie in verschijningsvormen en eigenschappen. Rots is het ene uiterste, terwijl jonge veenafzettingen zoals die in West-Nederland voorkomen wellicht het andere uiterste vormen. Daar tussenin is alles mogelijk: zand, klei, leem of verweerde rots. Maar ook, meer in detail, instabiel zeer los gepakt fijn zand met een uniforme korrelgrootte of stabiel zeer dicht gepakt conglomeraat, een grondsoort waarin elke korrelgrootte van vele decimeters tot en met de fijnste kleifractie is vertegenwoordigd.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: