Doel, methoden en analysekader

  • Theo van der Voordt, Hielkje Zijlstra, Andy van den Dobbelsteen, Machiel van Dorst
  • ISBN 9789071301803
  • € 14.95
  • VSSD leden € 12.00

Van het analyseren van zogenaamde precedenten - ontwerpen en bouwwerken uit het verleden en het heden - valt veel te leren. Iedereen lijkt echter een eigen aanpak te hanteren, vaak zonder deze te expliciteren. Ook ontbreekt in veel plananalyses een heldere beschouwing over doel, aanpak, vragen waarop een antwoord wordt gezocht en generieke leerpunten. In veel plananalyses ligt de focus op een architectonische analyse. Aan de hand van beelden en beschrijvingen van de bouwmassa, doorsneden, plattegronden en kleur- en materiaalgebruik wordt een analyse gepresenteerd van de situatie, de ruimtelijke opbouw, de materiële opzet, esthetische aspecten en stijlkenmerken, en de relaties tussen vorm, functie en techniek. Dit leidt vaak tot prachtige studies.

Het proces van totstandkoming, de kosten, de invloed van de context en de ervaringen van dagelijkse gebruikers en bezoekers krijgen doorgaans aanzienlijk minder aandacht. Dit boek pleit daarom voor integrale plananalyse. Dit doet recht aan de complexiteit van de ontwerpopgave en de noodzakelijke synthese van vele uiteenlopende eisen, wensen en randvoorwaarden. Er wordt een analysekader gepresenteerd, in eerste instantie 'kaal' in de vorm van aspecten en deelaspecten, in tweede instantie voorzien van een uitgebreide toelichting en illustraties uit diverse plananalyses. Voor elke rubriek is een aantal vragen geformuleerd, als hulpmiddel voor degene die de plananalyse uitvoert.

Het boek is primair bedoeld voor studenten aan de bouwkundige opleidingen in Delft en Eindhoven, maar is ook prima bruikbaar voor studenten van andere bouwkundige opleidingen en professionele plananalisten en architectuurcritici.

Download inhoudsopgave hier


Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: