Inleiding Waterbouwkunde

  • K.G. Bezuyen, Marcel J.F Stive, G.J.C. Vaes, J.K. Vrijling, T.J. Zitman
  • ISBN 9789065623393
  • € 20.60
  • VSSD leden € 16.50

In het college Inleiding Waterbouwkunde wordt een breed technisch-inhoudelijk overzicht gegeven van het vakgebied. Het college bestaat uit twee onderdelen. Het eerste heeft een vrij theoretisch karakter en biedt een overzicht van elementaire aspecten van vloeistofmechanica, sedimenttransport, grondmechanica, stabiliteit van bodem- en oeverbescherming en stabiliteit van constructies die in het water zijn geplaatst. In het volgende deel wordt aangegeven hoe deze principes worden gebruikt om waterbouwkundige werken op hoofdlijnen te ontwerpen.

Primair doel van het college is het zich eigen maken van de methodiek die nodig is om tot een voorontwerp te komen van diverse, veel voorkomende waterbouwkundige werken. Voorop staat het verwerven van inzicht in de manier waarop zulke werken kunnen worden geschematiseerd om ze toegankelijk te maken voor elementaire berekeningen die hun oorsprong vinden in theoretische beschouwingen in de vloeistofmechanica, grondmechanica, hydrologie en morfologie.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: