De ontdekking van de opgave / Discovering the assignment

  • Job Roos
  • ISBN 9789065621580
  • € 30.35
  • VSSD leden € 24.30

In De ontdekking van de opgave wordt een inspirerend betoog over architectonische herontwikkeling gecombineerd met een diepgaande analyse van praktijkvoorbeelden, een beschrijving van de belangrijkste partijen die een rol spelen bij het ontwerpproces, en aanbevelingen voor praktijk en onderwijs.

Nadruk wordt gelegd op de noodzaak om, naast de economische en ecologische redenen voor herontwikkeling, aandacht te besteden aan immateriële waarden van het gebouwde erfgoed. Veel moet worden ge•nvesteerd in sensibiliteit en in de poëtische kant van het vakgebied. Inspiratie en argumentatie zijn onmisbaar bij het ontwerpend omgaan met het bestaande. Hoe inspiratie kan worden ingezet als sturing voor het ontwerp wordt, behalve in de praktijkvoorbeelden, gevisualiseerd en omschreven in het denkmodel 'de Spiraal'.

DE AUTEUR Job Roos is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als architect voor herontwikkeling. Het architectenbureau Braaksma & Roos is vooral actief in nieuwbouw op historische locaties, en hergebruik en restauratie van monumentale gebouwen, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag, Panorama Mesdag in Den Haag, de Westergasfabriek in Amsterdam en de Waag in Deventer. Vijftien jaar lang was Job Roos lid van diverse welstands- en monumentencommissies in de Randstad en daarbuiten. De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan het onderwijs- en researchinstituut ®MIT van de Technische Universiteit Delft. In Discovering the Assignment an inspiring elucidation of architectonic redevelopment is combined with a profound analysis of practical examples, a description of the most important parties that play a role in the design process and recommendations for both practice and education.

Emphasis is placed on the need to devote attention not only to the economic and ecological reasons for redevelopment, but also to the intangible values of the built heritage. Great effort must be invested in sensitivity and in the poetic aspects of this field of study. Inspiration and argumentation are indispensable when designing for the existing. The way that inspiration can serve as a guide for the design is, in addition to the practical examples, envisaged and described in a model of thought, 'the Spiral'.

THE AUTHOR For more than twenty-five years Job Roos has been working as an architect in redevelopment. The architects' practice of Braaksma & Roos is primarily active in designing new buildings on historic locations and in the reuse and restoration of historic buildings. These have included the Municipal Museum of The Hague, the Panorama Mesdag in The Hague, the Westergasfabriek in Amsterdam and the Waag in Deventer.

For fifteen years Job Roos served on various amenities and monument committees in the Randstad (urban agglomeration) and beyond. The author is a professor in the ®MIT Education and Research Institute of Delft University of Technology.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: