Bouwen aan een weerbarstige stad / Building in the stubborn city

  • Paul Meurs
  • ISBN 9789065621825
  • € 13.90
  • VSSD leden € 11.20

De verschuiving van de bouwopgave van de stadsuitbreiding naar bestaand stedelijk gebied drukt ontwerpers met hun neus op het verleden en dwingt hen om een positie ten opzichte van de geschiedenis in te nemen. Het begrip cultuurhistorie heeft in de afgelopen tijd een brede betekenis gekregen. Het potenti‘le werkterrein van de monumentenzorg bestaat tegenwoordig uit ongeveer alles wat ooit is gebouwd. Concreet gevolg is dat in Nederland een ontwerpopgave zonder cultuurhistorische component bijna ondenkbaar is.

Door de stad niet radicaal te vernieuwen maar te transformeren ontstaat een positief te waarderen historische gelaagdheid. Ontwerpers zoeken in elke opgave opnieuw een balans tussen de bestaande en de nieuw toe te voegen kwaliteiten. De creatieve opgave om cultuurhistorie op te nemen in integrale planvorming staat centraal in 'bouwen aan een weerbarstige stad'. Hoe cultuurhistorie heldere kaders aan transformatieprocessen kan geven, komt aan de orde in een tweede essay over interventie en restauratie: 'restaureren zonder dogma'.

The shift from construction projects at the edge of cities to projects inside cities, surrounded by existing buildings, forces designers not only to study the past, but also to decide on their position towards it. In recent years, cultural history has become a broad concept. Potentially, the care of monuments relates to almost anything which has ever been built. Consequently, there are virtually no architectonic projects in the Netherlands which do not include a cultural history component.

Avoiding radical urban renewal and instead opting for transformation results in attractive historical layers. In each assignment, a designer has to strike a new balance between the existing and new qualities. The creative challenge of incorporating cultural history in the development of integrated plans is key to 'building in the stubborn city'. How cultural history can provide clear frameworks for transformation processes is discussed in a second essay on intervention and restoration: 'restoration without dogma'.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: