Eindige-elementenmethode voor staafconstructies

  • J. Blaauwendraad
  • ISBN 9789065621894
  • € 20.00
  • VSSD leden € 16.00

De computer is een onmisbaar hulpmiddel bij het berekenen van technische constructies. Dit boek geeft uitleg hoe dit geschiedt bij vlakke staalconstructies met behulp van de eindige-elementenmethode (EEM). Dit boek is bestemd voor studenten van de studierichtingen weg- en waterbouwkunde en bouwkunde, maar daarnaast zullen ook degenen die reeds werkzaam zijn in de praktijk, zoals constructeurs, de noodzakelijke kennis kunnen opdoen op het gebied van de eindige-elementenmethode.

De inhoud is evenwel net zo relevant voor de vakgebieden werktuigbouwkunde, vliegtuigbouwkunde en aanverwante richtingen. Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is geweest dat de ingenieur de constructieberekeningsprogramma's oordeelkundig moet kunnen gebruiken. De inhoud gaat ervan uit dat men al kennis heeft van mechanica, zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van arbeidstheorema's. Er wordt slechts een minimaal beroep gedaan op kennis van de matrixrekening. Het boek geeft via internet toegang tot een studieversie van het EEM-programma MatrixFrame van Matrix CAE BV, waarmee de in het boek behandelde voorbeelden kunnen worden berekend. Het geeft ook toegang tot een bijbehorend Uitwerkingenboek.

Inhoud 1 De eindige-elementenmethode in grote lijnen 2 Vakwerken 3 Vaste, verende en hellende ondersteuning 4 Liggers 5 Orthogonale portalen en raamwerken 6 Algemene staafconstructies Appendix A Matrixrekening Appendix B Arbeidsbewijs Antwoorden van de opdrachten Trefwoorden

Download inhoudsopgave hier

Download bestand voor lezers van dit boek: EEM_uitwerkingen.pdfTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden: