Het architectonisch geheugen = The architectural memory

  • Marieke Kuipers
  • ISBN 9789065622464
  • € 12.90
  • VSSD leden € 10.40

Het architectonisch geheugen is het spiegelbeeld van de aloude geheugenkunst der redenaars. Het is veelzijdig en dynamisch, individueel en collectief.

Kennis van de bestaande leefomgeving is essentieel voor elke architect en voor de waarderingskunst van het gebouwde erfgoed. Deze kunst vereist een eigen onderzoekssystematiek van zowel immateri‘le kwaliteiten als tastbare materialen en constructies. Met het oog op duurzaamheid en de beperkt beschikbare open ruimte ligt de toekomstige ontwerpopgave in het inventief verbouwen van de aanwezige voorraad van gebouwen. Ook de actuele roep om een Mooi Nederland vraagt om een zorgzame omgang met de gematerialiseerde 'huizen van herinnering'.

The architectural memory is the mirror image of the ancient art of memory practised by the rhetoricians. It is versatile and dynamic, individual and collective.

It is essential for any architect to understand the environment we live in, and to be able to assess the value of our built heritage. This art demands its own investigation framework, encompassing both intangible qualities and tangible materials and structures. Due to the demands of sustainability and the limited availability of open spaces future design challenges will largely be related to creative modification of the existing building stock. The calls to make the Netherlands visually more attractive also underline the need to treat the Memory Houses with care.

Download inhoudsopgave hier

Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: