Polymeren, van keten tot kunststof

  • A.K. van der Vegt, L.E. Govaert
  • ISBN 9789065624420
  • € 27.80
  • VSSD leden € 22.30

Om de eigenschappen van kunststoffen in de praktijk te kunnen begrijpen is een goede kennis van het gedrag van polymeren onmisbaar, een gedrag dat in een aantal opzichten sterk afwijkt van dat van andere stoffen.

In dit boek wordt gepoogd een inzicht te geven in de eigenschappen van polymeren zoals die enerzijds beheerst worden door de moleculaire structuur, en zoals die anderzijds bepalend zijn voor het praktische gedrag van kunststoffen, hetzij in de verwerking, hetzij in de eigenschappen van het eindproduct.

Na een inleiding worden in dit boek behandeld: Moleculaire opbouw - Glastoestand en glas-rubber overgang - Semi-kristallijne polymeren - Rubbertoestand en vloeibare toestand - Visco-elasticiteit - Mechanische eigenschappen - Overige eigenschappen (thermische, elektrische-, optische eigenschappen, milieuinvloeden, spanningscorrosie, diffusie en permeabiliteit) - Samengestelde kunststoffen - Vormgeving (gieten en persen, spuitgieten, kalanderen en extruderen, vormgeving halffabrikaten, vormgeving samengestelde kunststoffen) - Materiaalgegevens - Appendix.

Download inhoudsopgave hier
Te koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: