Vezelversterkte kunststoffen

  • A.H.J. Nijhof
  • ISBN 9789040724848
  • € 27.60
  • VSSD leden € 22.10

Vezelversterkte kunststoffen (vvk's) vinden toepassing in een steeds breder gebied, van de lucht- en ruimtevaart en de transportsector, tot de chemische sector en de weg- en waterbouw. En ook in de sport ziet men vele toepassingen. Willen vezelversterkte kunststoffen kunnen concurreren met andere constructiematerialen, dan komt het erop aan dat de mogelijkheden om richting aan eigenschappen van een constructie-element (anisotropie) te geven, optimaal worden benut. De behandeling in dit boek is er daarom vooral op gericht om inzicht te verwerven in het mechanische gedrag van vvk's. Bij de opzet ervan is uitgegaan van de begrippen stijfheid en sterkte, en van een macro- en een microniveau om vvk's te modelleren. Enerzijds wordt vvk opgevat als een homogeen maar anisotroop materiaal, waarvoor de lineaire elasticiteitstheorie in aangepaste vorm kan worden gebruikt, anderzijds als een heterogeen composietmateriaal om de eigenschappen ervan te voorspellen aan de hand van die van de componenten.

Het boek is tevens bedoeld als inleiding tot de specifieke vakliteratuur. Voor een breder gebruik op technische hogescholen is een selectief spoor door het boek uitgezet met een omvang van grofweg de helft van de inhoud. Omdat de theorie in kleine stappen wordt doorlopen, is het boek geschikt voor zelfstudie.

Inhoud: 1. Inleiding 2. Continuümmechanica van homogene, anisotrope materialen 3. Continuümmechanica van orthotrope lagen 4. Modellen voor de composietstijfheden 5. Fysische eigenschappen van vezelversterkte kunststoffen 6. Breukcriteria voor vezelversterkte kunststoffen 7. Bezwijkmechanismen 8. De klassieke laminatentheorie 9. De invloed van de opbouw van een laminaat 10. Het optimaliseren tijdens het ontwerpen 11. Tijdsafhankelijk gedrag van vezelversterkte kunststoffen 12. Toepassingsvoorbeelden Appendices bij hoofdstuk 4 en 7

Download inhoudsopgave hierTe koop bij de VSSD webshop:

Bij de VSSD webshop met korting voor VSSD leden:

Als ebook te koop bij :
This title as ebook for sale at: